Your business is Our business Ngôn ngữ    
Trang chủ | Giới thiệu | Tải về | Tuyển dụng | Liên hệ
Công nghệ hàng hải

DGPS Mobile Mapper, 3011 GPS Compass, Magellan GPS Explorist, WAAS, EGNOS abd MSAS Satellite Based ..v.v
  Máy móc và thiết bị hàng hải   
 
more photos

Inquiry Detail
 
  Công nghệ hàng hải   
 
more photos
Máy định vị DGPS – Omni Star độ chính xác  dưới 1 m.   Features   • Compliant to WAAS, EGNOS abd MSAS Satellite Based Augmentation...
Inquiry Detail
 
Khoáng sản
Đồ thủ công, mỹ nghệ
Đồ gỗ
Vận tải và Logistics
Môi giới hàng hải
Công nghệ hàng hải
Trang chủ | Tải về | Liên hệ | Giới thiệu
Login