Your business is Our business Ngôn ngữ    
Trang chủ | Giới thiệu | Tải về | Tuyển dụng | Liên hệ

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thăm dò, khai thác, chế biến đá vôi trắng tại xã Phú Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

UBND tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các cơ quan liên quan lựa chọn doanh nghiệp Việt Nam có năng lực, kinh nghiệm khai khoáng làm đầu mối để đàm phán với các đối tác nước ngoài, thành lập liên doanh đầu tư Dự án thăm dò, khai thác, chế biến đá vôi trắng tại xã Yên Phú, huyện Hàm Yên theo các nguyên tắc: trong liên doanh, hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến do doanh nghiệp Việt Nam giữ cổ phần chi phối; sản phẩm của Nhà máy Chế biến đá vôi trắng tại khu vực nêu trên ưu tiên cung cấp cho Nhà máy Bột giấy An Hòa của Công ty cổ phần Giấy An Hòa và các cơ sở sản xuất khác trong nước và chỉ xem xét cấp phép khai thác, chế biến đá vôi trắng tại khu vực nêu trên sau khi báo cáo thăm dò, trữ lượng mỏ được Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản phê duyệt.

Các tin khác
Giới thiệu 27/04/2009
Trang chủ | Tải về | Liên hệ | Giới thiệu
Login