Your business is Our business Ngôn ngữ    
Trang chủ | Giới thiệu | Tải về | Tuyển dụng | Liên hệ

Văn phòng Chính phủ vừa ra Công văn 2510/VPCP-KTN. Theo đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý việc thực hiện di dời các cảng, nhà máy gồm: Cảng Sài Gòn, Tân Cảng Sài Gòn, cảng Rau Quả, cảng Tân Thuận Đông, Nhà máy đóng tàu Ba Son, Công ty Portcoast.

Vấn đề giao đất đầu tư cảng mới để phục vụ việc di dời, Phó Thủ tướng giao UBND TPHCM thực hiện việc cho thuê đất đối với các doanh nghiệp cảng thuộc diện di dời theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Đồng thời, UBND TPHCM có trách nhiệm giải quyết kiến nghị liên quan đến hoạt động của cảng Rau Quả phù hợp với quy hoạch chung của thành phố và quy hoạch cảng biển khu vực.

Đối với kiến nghị cho phép thiết lập một nguồn vốn cho các doanh nghiệp được vay để thực hiện các dự án di dời, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu, xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền. Bộ Tài chính cũng sớm hoàn thành Thông tư hướng dẫn về cơ chế tài chính riêng hỗ trợ các doanh nghiệp di dời, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ di dời.

Các tin khác
Lựa chọn doanh nghiệp đầu tư dự án khai thác đá vôi trắng 28/04/2009
Giới thiệu 27/04/2009
Trang chủ | Tải về | Liên hệ | Giới thiệu
Login